• Al. Wojska Polskiego 63a
    21-400 Łuków

  • +48 506 061 433
    biuro@rotomoulding-partner.pl

Z przyjemnością pragniemy poinformować iż, Rotomoulding Partner Sp. o. o. w dniu 27 kwietnia 2017 roku podpisała z Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie umowę na dofinansowanie realizacji projektu pt.: „Budowa toalet przenośnych w technologii rotomouldingu.” Projekt został wyłoniony w ramach konkursu nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/16. Wartość przyznanego dofinansowania wynosi 1 266 069,00 PLN. Celem głównym projektu jest wdrożenie do działalności – tworzywa sztucznego powstałego z wykorzystaniem materiałów wtórnych, napełniaczy mineralnych oraz nanocząstek o właściwościach bakteriobójczych, na bazie którego nastąpi uruchomienie produkcji nowoczesnych toalet przenośnych, wytwarzanych w technologii odlewania rotacyjnego.